Sát hạch thực hành

- Xi nhan trái khi xuất phát bị trừ điểm - Xi nhan phải khi kết thúc bị trừ điểm - Sau khi qua vạch kết thúc, nếu tổng điểm 80 trở lên thì đạt - Ngược lại nếu tổng điểm từ 79 điểm trở xuống bạn sẽ...
1. Các bước thực hiện -.Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc - Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe 2. Yêu cầu đạt được:                  - Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua...
1. Các bước thực hiện - Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông: Đèn tín hiệu màu xanh hoặc màu vàng người điều khiển xe được phép đi. - Dừng xe để khoảng cách từ hình chiều thanh cản phía...
1. Các bước thực hiện - Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông: Đèn tín hiệu màu xanh hoặc màu vàng người điều khiển xe được phép đi. - Dừng xe để khoảng cách từ hình chiều thanh cản phía...
1. Các bước thực hiện - Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông: Đèn tín hiệu màu xanh hoặc màu vàng người điều khiển xe được phép đi. - Dừng xe để khoảng cách từ hình chiều thanh cản phía...
1. Các bước thực hiện - Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông: Đèn tín hiệu màu xanh hoặc màu vàng người điều khiển xe được phép đi. - Dừng xe để khoảng cách từ hình chiều thanh cản phía...
Tình huống nguy hiểm xảy ra khi đi qua một số vị trí trên đường có thể gặp trước khi và sau khi bài thi kết thúc.  1. Các bước thực hiện - Khi loa trong xe vang lên hiệu lệnh "Dừng xe nguy hiểm! Dừng...
1. Các bước thực hiện - Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau             + Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h            + Đối với xe...
1. Các bước thực hiện -.Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng không quá 500mm. 2. Yêu cầu đạt được:                  - Dừng xe cách vạch dừng...
1. Các bước thực hiện - Lái xe đi tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc(đối với xe hạng B, C) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với hạng D, E)- - Lùi xe để ghép xe vào nơi đỗ -...

Pages