Bài 16: Những lưu ý khi thi sát hạch thực hành

Bài 16: Những lưu ý khi thi sát hạch thực hành

- Xi nhan trái khi xuất phát bị trừ điểm

- Xi nhan phải khi kết thúc bị trừ điểm

- Sau khi qua vạch kết thúc, nếu tổng điểm 80 trở lên thì đạt

- Ngược lại nếu tổng điểm từ 79 điểm trở xuống bạn sẽ không đạt

- Mỗi làn tắt máy sẽ bị trừ 5 điểm

- Mỗi lần vượt quá tốc độ động cơ sẽ bị trừ 5 điểm

- Không thắt dây an toàn sẽ bị trừ 5 điểm.

- Khoảng cách giữa các điểm dừng không quá 50 cm.

- Vượt tín hiệu đèn bị trừ 5 điểm

- Xe tắt máy bị trừ  5 điểm, sau 30 giây không khởi động được máy trừ tiếp 5 điểm, xe bị lùi quá 30cm loại khỏi bài thi sát hạch thực hành

 hoc lai xe mien phi

Bình luận