Sát hạch thực hành

1. Các bước thực hiện - Lái xe đi qua đường vòng quang co trong vùng giới hạn trong vòng 2 phút. - Lái xe đi qua vạch kết thúc. 2. Yêu cầu đạt được:                  - Lái xe đi đúng hình quy định...
1. Các bước thực hiện - Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông :  Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi- Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường...
1. Các bước thực hiện - Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe. - Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút. -...
1. Các bước thực hiện - Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm-hKhởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy...
1. Các bước thực hiện -Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm  2. Yêu cầu đạt được:                  - Dừng xe...
1. Các bước thực hiện - Thắt dây an toàn. - Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát Khi có lệnh xuất phát ( đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái...

Pages